Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Grupy modlitewne

2018-07-06

Grupa Maryjna

Nigdzie nie ogłasza się zapisów do tej grupy. Należą do niej wszyscy, którzy obrali sobie Maryję jako wzór realizacji swojego powołania. Jak w praktyce wygląda nasze działanie w seminaryjnej rzeczywistości? Spotykamy się zawsze w soboty na porannym rozmyślaniu, w trakcie którego rozważamy życie Tej, która jako pierwsza w doskonały sposób zgodziła się realizować wolę Bożą. W tym roku czynimy to z pomocą Jana Pawła II poprzez rozważanie jego środowych katechez maryjnych.

Spotykamy się również na wspólnym poniedziałkowym różańcu, by we wspólnocie, razem z Maryją kontemplować oblicze Chrystusa wyłaniające się z tajemnic różańca. Tworzymy też modlitewne grupy: Żywy różaniec oraz Apostolstwo Dobrej Śmierci.

Działamy również na zewnątrz seminarium. Staramy się pielgrzymować do maryjnych sanktuariów naszej diecezji. Wierzymy, że te właśnie miejsca są szczególnymi miejscami obecności Maryi, gdzie chcemy wypraszać łaski dla nas, dla naszych rodzin i dla dobrodziejów seminarium.

Niech Maryja będzie naszą Gwiazdą Przewodnią w drodze do kapłaństwa!

Pro-Vita

Pro Vita jest wewnętrzną grupą seminaryjną. Działalność jej polega na stałej modlitwie za dzieci nienarodzone, których życie jest zagrożone. Każdy z jej członków odmawia raz w miesiącu jedną tajemnicą różańca oraz codzienną modlitwę grupy Pro Vita. Spotykamy się także na wspólnych mszach. W ramach naszej działalności staramy poszerzać naszą świadomość dotyczącą problematyki aborcji czy eutanazji. Organizowane są spotkania z ludźmi, którzy czynnie uczestniczą w walce o życie i przedstawiane materiały związane z tą tematyką. Jedną z najważniejszych aktywności naszej grupy jest organizowanie duchowej adopcji dziecka nienarodzonego, której rokrocznie podejmuje się wielu kleryków. Stałym punktem naszej działalności jest także organizowana w krypcie katedralnej coroczna Msza Święta ofiarowana w intencji życia dzieci nienarodzonych.

Grupy kleryckie