Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

KOKOSZYCE

2019-09-29

Okres propedeutyczny to tzw. rok zerowy. Jest to roczny okres, podczas którego kandydaci do Seminarium poznają siebie. 

Adres domu:

KOKOSZYCE
ul. Pałacowa 53
44-373 Wodzisław Śląski

Kontakt