Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

PRZYJACIELE SEMINARIUM

2019-03-01

 

Kochani Przyjaciele!

Dziękujemy Wam za wsparcie modlitewne i materialne, które nam nieustannie towarzyszy. Jednocześnie zapewniamy o naszej modlitwie w Waszych intencjach, zwłaszcza w każdy piątek, kiedy to w sposób szczególny modlimy się w intencji członków TPSem podczas Mszy Świętej odprawianej w naszym domu. Nasza modlitwą wspieramy Was także w tym trudnym czasie pandemii, pozostając w naszych domach rodzinnych.

Prosimy Was - naszych przyjaciół - o dalszą modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz we wszystkich intencjach związanych z formacją i funkcjonowaniem w naszym domu.

Szczęść Boże!


Intencje modlitewne 2022:

Styczeń 2022

 • O dobre owoce trwającego Synodu o Synodalności.
 • Za Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz biskupów Marka i Adama z okazji rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.
 • O jedność chrześcijan.
 • O dary Ducha Świętego na czas zimowej sesji egzaminacyjnej dla alumnów oraz wszystkich studentów Wydziału Teologicznego.

Luty 2022

 • Za alumnów roku III przyjmujących strój duchowny.
 • Za alumnów roku IV przebywających na stażach duszpasterskich.
 • Za alumnów roku V przyjmujących święcenia diakonatu.

Marzec 2022

 • Za papieża Franciszka w kolejną rocznicę wyboru.
 • O dobre owoce wielkopostnego dnia skupienia TPSem.
 • Za alumnów roku III przyjmujących posługę lektoratu.
 • Za alumnów etapu propedeutycznego w Kokoszycach.

Kwiecień 2022

 • O dobre owoce dnia otwartego naszego seminarium.
 • Za rodziny, aby odkryły radość miłości.
 • O dobre przeżycie świąt Wielkanocnych dla członków TPSem i dla całej społeczności seminaryjnej.
 • Za księży przełożonych o potrzebne dary i łaski.

Maj 2022

 • Za naszą Ojczyznę.
 • O dary Ducha Świętego dla maturzystów i dobre rozeznanie powołania.
 • Za diakonów, którzy przyjmą święcenia prezbiteratu.
 • O dobre owoce pielgrzymki mężczyzn do Piekar.

Czerwiec 2022

 • O dobre owoce czerwcowego dnia skupienia TPSem.
 • O dary Ducha Świętego na czas letniej sesji egzaminacyjnej dla alumnów oraz wszystkich studentów Wydziału Teologicznego.
 • Za Siostry Elżbietanki posługujące w seminarium.
 • Za Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia z okazji rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Lipiec 2022

 • O dobre owoce trwającego Synodu o Synodalności.
 • Za wszystkie wakacyjne dzieła podejmowane przez alumnów w kraju i za granicą.
 • Za wszystkich prezbiterów naszej Archidiecezji o wytrwałość na drodze powołania i siłę do pracy duszpasterskiej.
 • Za rodziny członków TPSem.

Sierpień 2022

 • O trzeźwość w naszej ojczyźnie.
 • O dobre owoce pielgrzymki kobiet do Piekar.
 • Za wszystkich dobrodziejów naszego seminarium.
 • Za pracowników świeckich naszego seminarium.

Wrzesień 2022

 • O dary Ducha Świętego dla zdających egzaminy w sesji poprawkowej.
 • O dobre przeżycie rekolekcji wstępnych oraz nowego roku formacyjnego.
 • Za ks. biskupa Grzegorza Olszowskiego z okazji rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.
 • Za rodziny, aby odkryły radość miłości.

Październik 2022

 • O światło Ducha Świętego na nowy rok formacji dla księży przełożonych, wykładowców oraz alumnów.
 • Za alumnów rozpoczynających etap propedeutyczny, o potrzebne łaski na czas formacji i rozeznawania swojego powołania.
 • Za przeżywających kryzys powołania, o łaskę wytrwałości.

Listopad 2022

 • O dobre owoce trwającego Synodu o Synodalności.
 • Za zmarłych członków TPSem.
 • Za zmarłych księży, dobrodziejów, siostry zakonne oraz za naszych bliskich zmarłych.
 • Za alumnów roku III przystępujących do Admissio.

Grudzień 2022

 • O dobre przeżycie czasu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich członków TPSem, kleryków i księży przełożonych.
 • O nowe, święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
 • Za alumnów roku IV przyjmujących posługę akolitatu.
 • Za papieża Franciszka.

 

PLIKI DLA CZŁONKÓW TPSem:

W związku z ustawą RODO każda osoba, która chce należeć do TPSem musi wypełnić i przesłać do Seminarium stosowną deklarację (zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Dotyczy to również tych, którzy należeli już wcześniej do TPSem. Uprzejmie prosimy także o wpłacanie 25 zł rocznie w celu usprawnienia korespondencji listowej. 

Druk bankowy - Link

Deklaracja RODO - Link

 

Życzenia