Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

PRZYJACIELE SEMINARIUM

2019-03-01

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium czyli w skrócie TPSem to grupa osób, które zadeklarowały stała modlitwę w intencji naszego Seminarium oraz nowych powołań.


Ogłoszenia:

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium na XIII Czerwcowy Dzień Skupienia, który odbędzie się 1 i 2 czerwca 2019 r. (dzień do wyboru) w budynku naszego seminarium w Katowicach.

W planie spotkania jest konferencja, spotkanie z klerykami, wspólna Msza Święta i posiłek, część artystyczna oraz nabożeństwo. Początek o godzinie 10:00.

Na dzień skupienia obowiązują zapisy telefoniczne, które trwają do 26.05.2019 Tel. 519 546 150


Intencje modlitewne 2019:

STYCZEŃ:

 • W intencji ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca w 21 rocznicę przyjęcia sakry biskupiej oraz w intencji biskupów pomocniczych: ks. Bp. Marka Szkudło i ks. Bp. Adama Wodarczyka w 4 rocznicę przyjęcia sakry biskupiej.
 • O dary Ducha Świętego na czas sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej.
 • O beatyfikację sług Bożych: ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Jana Machy.

LUTY:

 • Za akolitów przyjmujących święcenia diakonatu.
 • Za rocznik IV przebywający na stażach o owoce Ducha Świętego.
 • Za alumnów z roku III przyjmujących strój duchowny.

MARZEC:

 • Za alumnów z roku III przyjmujących posługę lektoratu.
 • Za księży rekolekcjonistów, oraz o dobre przygotowanie się do świąt Wielkanocnych.
 • Za wszystkich chorych i cierpiących z prośbą o ulgę w cierpieniu.

KWIECIEŃ:

 • O nowe i święte powołania kapłańskie, szczególnie do naszego Seminarium.
 • Za księży misjonarzy posługujących na różnych kontynentach, prosząc o wytrwałość i potrzebne łaski.
 • O Boże Błogosławieństwo dla członków TPSem oraz kleryków.

MAJ:

 • W intencji diakonów, którzy przyjmą święcenia prezbiteratu, o wytrwałość na drodze kapłańskiej oraz o potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej.
 • O potrzebne łaski dla mężczyzn pielgrzymujących do Piekar Śląskich.
 • O otwartość na Ducha Świętego dla wszystkich maturzystów zdających egzamin dojrzałości.

CZERWIEC:

 • O dary Ducha Świętego na czas sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej.
 • O owocne przeżycia Dnia Skupienia dla członków TPSem.
 • Za siostry elżbietanki posługujące w naszej wspólnocie seminaryjnej.

LIPIEC:

 • Za kleryków, którzy prowadzą rekolekcje wakacyjne oraz kleryków odbywających staże szpitalne, o wytrwałość i gorliwość w wypełnianiu swoich obowiązków.
 • Za rodziny kleryków naszego Seminarium.
 • Za rodziny członków TPSem.

SIERPIEŃ:

 • O potrzebne łaski dla kobiet pielgrzymujących do Piekar Śląskich.
 • O ducha apostolstwa dla kapłanów naszej archidiecezji, szczególnie dla księży neoprezbiterów.
 • Za wszystkich zniewolonych przez używki, szczególnie tych, którzy mają problemy alkoholowe, prosząc o zerwanie z nałogiem.

WRZESIEŃ:

 • O światło Ducha Świętego dla wszystkich, którzy zdają egzaminy i zaliczenia poprawkowe.
 • W intencji ks. Bp. Grzegorza Olszowskiego z okazji 1 rocznicy święceń biskupich.
 • O dobry wybór drogi życiowej dla maturzystów.

PAŹDZIERNIK:

 • Za kapłanów i kleryków przeżywających kryzys swojego powołania.
 • Za rocznik propedeutyczny, który rozpoczyna swoją formację w Brennej.
 • Za księży przełożonych naszego Seminarium.

LISTOPAD:

 • Za zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, znajomych, zmarłych bliskich naszemu sercu.
 • Za zmarłych biskupów, księży, diakonów i kleryków naszej Archidiecezji.
 • Za zmarłych członków TPSem.
 • Za alumnów z roku III, którzy przystępują do Admissio.

GRUDZIEŃ:

 • Za alumnów z roku IV przyjmujących posługą akolitatu.
 • Za wszystkich ubogich i potrzebujących pomocy.
 • O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla wszystkich członków TPSem.

PLIKI DLA CZŁONKÓW TPSem:

W związku z ustawą RODO każda osoba, która chce należeć do TPSem musi wypełnić i przesłać do Seminarium stosowną deklarację (zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Dotyczy to również tych, którzy należeli już wcześniej do TPSem. Uprzejmie prosimy także o wpłacanie 25 zł rocznie w celu usprawnienia korespondencji listowej. 

Druk bankowy - Link

Deklaracja RODO - Link

Intencje modlitewne 2019 - Link

Informacyjne