Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

PRZYJACIELE SEMINARIUM

2019-03-01

 

Kochani Przyjaciele!

Dziękujemy Wam za wsparcie modlitewne i materialne, które nam nieustannie towarzyszy. Jednocześnie zapewniamy o naszej modlitwie w Waszych intencjach, zwłaszcza w każdy piątek, kiedy to w sposób szczególny modlimy się w intencji członków TPSem podczas Mszy Świętej odprawianej w naszym domu. Nasza modlitwą wspieramy Was także w tym trudnym czasie pandemii, pozostając w naszych domach rodzinnych.

Prosimy Was - naszych przyjaciół - o dalszą modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz we wszystkich intencjach związanych z formacją i funkcjonowaniem w naszym domu.

Szczęść Boże!


Intencje modlitewne 2021:

Styczeń 2021

▪ O dary Ducha Świętego na czas zimowej sesji egzaminacyjnej dla alumnów oraz wszystkich studentów Wydziału Teologicznego.

▪ O jedność chrześcijan. ▪ O zatrzymanie pandemii.

▪ Za Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz biskupów Marka i Adama z okazji rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Luty 2021

▪ Za alumnów roku III przyjmujących strój duchowny.

▪ Za alumnów roku IV przebywających na stażach duszpasterskich.

▪ Za alumnów roku V przyjmujących święcenia diakonatu.

Marzec 2021

▪ O dobre owoce wielkopostnego dnia skupienia Towarzystwa Przyjaciół Seminarium.

▪ Za alumnów roku III przyjmujących posługę lektoratu.

▪ Za rocznik propedeutyczny z Kokoszyc

Kwiecień 2021

▪ O dobre owoce dnia otwartego.

▪ O dobre przeżycie świąt Wielkanocnych dla członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium i dla całej społeczności seminaryjnej.

▪ Za księży przełożonych o potrzebne dary i łaski.

Maj 2021

▪ O dary Ducha Świętego dla maturzystów i dobre rozeznanie powołania.

▪ O dobre owoce pielgrzymki mężczyzn do Piekar.

▪ Za diakonów, którzy przyjmą święcenia prezbiteratu.

▪ Za naszą Ojczyznę.

Czerwiec 2021

▪ O dary Ducha Świętego na czas letniej sesji egzaminacyjnej dla alumnów oraz wszystkich studentów Wydziału Teologicznego.

▪ O dobre owoce czerwcowego dnia skupienia Towarzystwa Przyjaciół Seminarium.

▪ Za Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia z okazji rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

▪ Za Siostry Elżbietanki posługujące w seminarium.


 

PLIKI DLA CZŁONKÓW TPSem:

W związku z ustawą RODO każda osoba, która chce należeć do TPSem musi wypełnić i przesłać do Seminarium stosowną deklarację (zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Dotyczy to również tych, którzy należeli już wcześniej do TPSem. Uprzejmie prosimy także o wpłacanie 25 zł rocznie w celu usprawnienia korespondencji listowej. 

Druk bankowy - Link

Deklaracja RODO - Link

 

Życzenia