Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

ZAPRASZAMY

Rozeznanie to odważny wybór, w przeciwieństwie do wygodniejszych i redukujących rzeczywistość dróg rygoryzmu czy przyzwolenia sobie na wszystko, jak już wielokrotnie powtarzałem. Wychowywać do rozeznawania to tak naprawdę odejść od pokusy schowania się za sztywnymi regułami, albo za obrazem wyidealizowanej wolności. Wychowywać do rozeznawania znaczy odsłonić się, wyjść z kręgu własnych przekonań i uprzedzeń i otworzyć na zrozumienie tego, w jaki sposób Bóg mówi do nas, dzisiaj, w tym świecie, czasie, momencie oraz jak mówi do mnie teraz