Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Formacja ludzka

Formacja ludzka jest niezbywalnym elementem składającym się na całość seminaryjnej formacji kapłańskiej.

2018-07-02

Seminarium to miejsce, gdzie zwraca się szczególną uwagę na to, aby alumni doskonalili swą osobowość, pracowali nad charakterem, rozwijali w sobie zdolność empatii.

Bowiem „przez mądrze zaplanowane kształcenie należy w alumnach doskonalić należytą dojrzałość osobową […] do podejmowania rozważnych decyzji i właściwy sposób osądzania zdarzeń i ludzi. Niech alumni przyzwyczajają się rozwijać prawidłowo własne zdolności oraz wyrobią w sobie siłę ducha i nauczą się cenić te zalety, które u ludzi cieszą się dużym uznaniem i zjednują słudze Chrystusa sympatię i szacunek. Należą do nich: szczerość ducha, nieustanne zabieganie o sprawiedliwość, dotrzymywanie przyrzeczeń, życzliwość w postępowaniu, w rozmowie zaś skromność, połączona z miłością”. (por. DFK 11).

Jednym z wielu elementów formacji ludzkiej w naszym seminarium jest kształtowanie naszego charakteru, aby żyjąc we wspólnocie, razem dążyć do kapłaństwa i do świętości. Ma to swoje odzwierciedlenie, w częstym przebywaniu ze sobą, czy to we wspólnocie rocznikowej lub pokojowej.

Formacja ludzka to również uczenie się kultury osobistej. Chodzi o to, aby w przyszłości świecić przykładem jako dobrze ułożony kapłan. Należy również dodać, że istotnym elementem formacji ludzkiej jest umiejętność otwarcia się na drugiego człowieka. Na przykład kiedy jako roczniki nie obłóczone wychodzimy na miasto grupkami. Często spotykamy się na kawie w czasie wolnym od wszelkich zajęć.

Każdy kleryk ma możliwość wzięcie jednego dnia wolnego na miesiąc i wyjechać na jakiś czas z kolegami. Uczymy się przez to jak dobrze planować nasz czas i nawzajem się integrujemy.

W naszym seminarium nie ma sprzątaczek. Każdy kleryk ma obowiązki dotyczące czystości w budynku i pokoju. Uczymy się przez to szanować pracę innych i wzajemnej troski o dobro wspólne.

Kolejnym przejawem formacji ludzkiej są wyjścia sportowe, czy to na siatkówkę, piłkę nożną, itp. Wyjścia sportowe uczą nasz aktywności która w duszpasterstwie jest bardzo ważna oraz dbać o kondycję własnego ciała.

Formacja