Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Grupy zewnętrzne

2018-07-06

ARESZT

Grupa posługująca w areszcie Grupa ta ma możliwość spotkania z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym w Katowicach. Głównym zadaniem kleryków przychodzących do aresztu jest spotkanie z drugim człowiekiem. Rozmowy z osadzonymi polegają na świadczeniu o tym, jak Bóg działa w naszym życiu. Punktem wyjścia każdego spotkania jest słowo Boże, które prowadzi nas do dalszej rozmowy i dzielenia się żywą wiarą.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SEMINARIUM

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium zrzesza członków, którzy swoją modlitwą wspierają kleryków WŚSD oraz modlą się w intencji nowych powołań kapłańskich. W swoich modlitwach pamiętają również o sprawach całego Kościoła i naszej archidiecezji. Członkowie co roku spotykają się na Wielkopostnych Dniach Skupienia w parafiach naszej archidiecezji oraz na Dniu Skupienia w WŚSD.

DOM DZIECKA STANICA

Grupa katechizująca w Domu Dziecka "Stanica" obejmuje swoimi działaniami dwa domu dziecka, leżące niedaleko seminarium. Co poniedziałek klerycy spotykają się z wychowankami i spędzają z nimi czas, rozmawiając, grając w piłkę nożną, lub jeśli okoliczności na to pozwalają - mówią o Panu Bogu. Klerycy zdobywają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, natomiast wychowankowie otrzymują od nich dobre wzorce męskości i duchownego, oraz świadectwo wiary. Jeżeli jest taka potrzeba, prowadzimy również wychowanków do sakramentów: spowiedzi, Mszy świętej, chrztu czy bierzmowania.

GRUPA POWOŁANIOWA "JEREMIASZ"

Nasze działania są nastawione na kontakt z drugą osobą zarówno osobisty jak i wirtualny. Przede wszystkim chcemy wyjść z inicjatywą do świata i pokazać co dzieje się w seminarium, jak również zachęcić do rozważenia swojego powołania, którym może być kapłaństwo. Działamy w mediach społecznościowych, przygotowujemy materiały na akcje powołaniowe oraz uczestniczymy w eventach okolicznościowych.

Grupy kleryckie