Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Grupy wewnętrzne

2018-07-06

Koło "Kultura"

„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” (1 Kor 12, 4-6)

Przytoczony fragment z Listu do Koryntian bardzo dobrze obrazuje naszą wspólnotę seminaryjną: chociaż wszyscy jesteśmy w tym miejscu z woli Boga, to jednak każdy z nas ma różne zainteresowania i talenty, ale razem tworzymy piękną całość. Podobnie rzecz się ma z różnorodnymi grupami i kołami działającymi w naszym seminaryjnym domu. Jednym z najmłodszych jest Koło Kultura. Rozpoczęło ono swoją działalność dopiero w roku akademickim 2012/13, i od razu spotkało się z dużym zainteresowaniem. Do zadań Koła należy między innymi animowanie wydarzeń kulturalnych pośród seminarzystów. Koło raz w miesiącu organizuje jedno wyjście kulturalne do teatru oraz jedno wyjście do filharmonii czy opery. Nie ogranicza się jednak tylko do wyjść zewnętrznych, ale działa również wewnątrz seminarium, organizując na przykład koncerty w samym seminarium. Raz na semestr Koło ma możliwość zaproszenia do seminarium gościa, który mógłby podzielić się swoją pracą, twórczością oraz świadectwem życia.

Jak widać możliwości jest bardzo wiele, a nowych pomysłów jeszcze więcej. Można zadać pytanie, po co takie koło w seminarium, w którym przygotowujemy się do kapłaństwa? Istotą seminarium jest oczywiście spotkanie z Chrystusem i przygotowanie do służenia Mu w kapłaństwie, jednak działanie koła może być pomocne w naszej formacji. Celem naszego seminaryjnego Koła jest ukazanie, że teatr czy filharmonia nie są tylko dla wybranych osób, ale są propozycją skierowaną do każdego. Kontakt ze sztuką poszerza nasze horyzonty, pozwala zwrócić uwagę na różne aspekty naszej rzeczywistości, oraz spojrzeć z innej strony na drugiego człowieka i dostrzec Boga w otaczającym nas świecie.

Koło ekumeniczne

Koło ekumeniczne jest grupą modlitewną w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Jej głównym celem jest modlitwa o jedność, nie tylko między chrześcijanami, ale również między wiernymi Kościoła rzymsko-katolickiego.

Do zadań koła ekumenicznego należy także przygotowanie nabożeństwa ekumenicznego, które odbywa się w naszym seminarium w czasie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ponadto, alumni należący do tej grupy, uczestniczą w nabożeństwach ekumenicznych w innych kościołach chrześcijańskich w Katowicach, w czasie wspomnianego tygodnia. Poza tym biorą udział w różnych inicjatywach modlitewnych o jedność chrześcijan. Członkowie tegoż koła spotykają się na okolicznościowych Mszach świętych, podczas których modlą się o jedność.

Obecnie opiekunem koła jest ks. rektor Marek Panek. Oprócz tego, koło ekumeniczne WŚSD współpracuje z delegatem Arcybiskupa Katowickiego ds. ekumenizmu.

Koło misyjne

Zielony, niebieski, czerwony, biały, żółty. Pięć kolorów, które symbolizują poszczególne kontynenty, a w konsekwencji cały świat. Świat, który jeszcze nie poznał Jezusa Chrystusa. Miejsca, do których jeszcze nie dotarła Dobra Nowina o zbawieniu. Ludzi, którzy czekają na świadków Tego, który jest życiem – misjonarzy. Kleryckie Koło Misyjne już od wielu lat wspiera modlitewnie misjonarzy i misjonarki, którzy pociągnięci miłością do Boga wyjeżdżają po to, aby głosić Jezusa tym, którzy jeszcze o Nim nie słyszeli. Ponadto zadaniem Koła jest aktywizacja misyjna alumnów. W czasie Tygodnia Misyjnego w seminarium istnieje zatem możliwość spotkania się z misjonarzami. Ponadto aktywnie uczestniczymy w rajdach misyjnych oraz kongresach misyjnych naszej archidiecezji.

Odnowa w Duchu Świętym

Naszym celem jest uwielbienie Boga. Zostaliśmy do tego stworzeni i powołani przez całe nasze życie. Chcemy nieustannie oddawać Bogu chwałę, ogłaszać Jego majestat i wielkość. Kiedy człowiek staje w postawie uwielbienia to dostrzega wokół siebie ogrom dobra, bożego działania. Potrafi spojrzeć na otaczającą go rzeczywistość oczami Boga, przynajmniej w małym stopniu. Oczywiście nie dzięki swoim staraniom, ale dzięki łasce Pana, który chce ją obficie rozlewać na tych, którzy mają otwarte serce.

Spotykamy się w każdy piątek o godz. 20:00. Najczęściej modlitwa ma swój motyw przewodni, który został wcześniej rozeznany. Po godzinnym spotkaniu z Jezusem modlitwę kończymy wspólnym apelem jasnogórskim. Dla osób, które chcą się bardziej zaangażować jest także modlitwa w każdy wtorek, gdzie wsłuchujemy się w głos Jezusa, co ma być tematem piątkowej modlitwy. Po modlitwie rozeznania odbywa się wspólne dzielenie.

Koło sportowe

Koło sportowe naszego seminarium to właściwie luźny zbiór osób uprawiających różne sporty. Jest więc reprezentacja piłkarska, oraz siatkarska, które regularnie uczestniczą w międzyseminaryjnych rozgrywkach sportowych. Alumni naszego seminarium uczestniczą również rokrocznie w mistrzostwach Polski seminariów w tenisie stołowym. W czasie wolnym korzystamy z naszego boiska, czy siłowni, a w okresie zimowym z hali sportowej. Amatorzy biegania swoje kroki kierują na pobliski stadion AWF-u. Nie brakuje również wśród nas fanów jazdy na rowerze. W zasadzie każdy z nas jest w pewnym sensie członkiem koła sportowego, bowiem ile kleryków tyle zainteresowań.

ŻYWY RÓŻANIEC

Członkowie grupy Żywy Różaniec każdego dnia rozważają jedną z tajemnic Różańca Świętego, modląc się w intencjach powierzonych im przez wspólnotę seminaryjną. W ten sposób pozytywnie odpowiadają na wezwanie Matki Bożej z Fatimy: „Odmawiajcie codziennie różaniec!”. W modlitwie tej uczą się od Maryi jak przeżywać codzienność u boku Chrystusa.
 

DMAK

Działania podejmowane przez członków seminaryjnej grupy DMAK we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem Ministrantów, mają na celu pomoc w formacji ministrantów, animatorów i ceremoniarzy Archidiecezji Katowickiej. Klerycy biorą udział w wydarzeniach takich jak: kursy animatora, ceremoniarza, pielgrzymki ministrantów, gdzie dzielą się świadectwem swojego życia i powołania. Posługują także podczas wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Członkowie grupy starają się promować wśród ministrantów postawę bezinteresownej służby Bogu i bliźnim.

SCHOLA

Schola jest grupą złożoną z osób, które uwielbiają śpiewać. Każdy z jej członków wybierany jest na podstawie swoich umiejętności przez tzw. szefa scholi, czyli kleryka wydelegowanego przez przełożonych do prowadzenia tej grupy. Działanie scholi polega na prowadzeniu śpiewów podczas liturgii seminaryjnych. Jako wspólnota spotkamy się co piątek – na próbie.  Co jakiś czas poza praktycznym ćwiczeniem śpiewów, mamy także okazję wypić wspólną kawę. Jesteśmy przede wszystkim wspólnotą osób mających jedną wspólną cechę – dbałość o piękno śpiewu kościelnego.

CHÓRY

„Kto śpiewa ten dwa razy się modli.” – to cytat bardzo często powtarzany w kontekście śpiewu. Także my – klerycy - nie przechodzimy obojętnie obok kwestii muzycznego wychowania. Każdy z nas uczestniczy w zajęciach chóralnych.

 W ramach tych zajęć jesteśmy podzieleni na trzy grupy, według naszych zdolności śpiewaczych. Chór C to osoby „celujące” w śpiewie. Nie przeszkadza nam melodia, czy tonacja. Każdy z nas śpiewa całkiem nieźle. Chór B to „bardziej rozśpiewani” klerycy. Na zajęciach poszerzamy swoje wokalne możliwości i wychodzi nam bardzo dobrze. Chór A to „absolutni” wielbiciele śpiewania. Nie wystarcza nam jeden głos, ale chcemy aż trzech. Dlatego jesteśmy podzieleni na basy, i dwie grupy tenorów. Jako chór śpiewamy podczas posług seminaryjnych, czy przy okazji święceń prezbiteratu.

Muzyka w seminarium jest czymś co wzbudza wiele emocji. W niej możemy wyrażać siebie, a jednocześnie oddawać chwałę Bogu.

PRO-VITA

Pro-Vita to grupa kleryków, która modli się w intencji życia poczętego i zagrożonego. Członkowie grupy podejmują się codziennej modlitwy za naszych marniejszych braci, którzy nie mają jeszcze swojego głosu. Grupa propaguje i organizuje dzieło duchowej adopcji. Członkowie grupy Pro-Vito pragną również każdego dnia głosić swoim życiem Ewangelię Życia.

 

Grupy kleryckie