Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Formacja duchowa

Formacja duchowa powinna ściśle wiązać się z kształceniem intelektualnym i duszpasterskim.

2018-07-02

"Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać..." Łk 18,1

Jej celem jest zbliżenie się do Chrytusa, ma nam ona pomagać w stawaniu się ludźmi modlitwy - ludźmi Boga. Poprzez modlitwę osobistą i wspólnotową, rozważanie Pisma Świętego i nie tylko. Klerycy raz w miesiącu przeżywają dzień skupienia, co wtorek uczestniczą w konferencji, dwukrotnie w ciągu roku odbywają kilkudniowe rekolekcje w ciszy, a każdy przystępuje do spowiedzi co najmniej raz na dwa tygodnie. Wsparciem w tej formacji są rozmowy z ojcem duchownym oraz konferencje dla rocznika. 

Formacja