Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Formacja duszpasterska

Formacja duszpasterska ma nadawać kształt całemu wychowaniu alumnów.

2018-07-02

 

„Odpowiedzialność duszpasterska, która ma nadawać kształt całemu wychowaniu alumnów, wymaga także, aby oni sami starannie zaprawiali się w tym, co w szczególny sposób dotyczy świętej posługi zwłaszcza w katechizacji i głoszeniu kazań, w kulcie liturgicznym i udzielaniu sakramentów, w pracach charytatywnych, w powinności wychodzenia ku błądzącym i niedowierzającym oraz w innych zadaniach duszpasterskich” (por. DFK 19).

Formacja