Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Formacja intelektualna

Ma na celu nie samo tylko przekazywanie wiedzy, lecz prawdziwe wewnętrzne wyrobienie alumnów.

2018-06-28

"Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami." Ps 25, 4

W naszym seminarium jest ona ściśle związana z nauką w ramach 6-cio letniego kursu filozoficzno-teologicznego na Wydziale Teologicznym UŚ. Ma ona zaszczepić w klerykach pragnienie poznania Boga oraz zbliżenie się jeszcze bardziej do Niego i wyrobienie w nas postawy ucznia. 

Formacja