Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Formacja intelektualna

Ma na celu nie samo tylko przekazywanie wiedzy, lecz prawdziwe wewnętrzne wyrobienie alumnów.

2018-06-28

Ze szczególną troską należy zadbać o jedność i gruntowność całego wykształcenia. Samym sposobem nauczania należy wzbudzić u alumnów umiłowanie konsekwentnego poszukiwania prawdy, zachowywania jej i dowodzenia, przy równoczesnym uczciwym uznawaniu granic ludzkiego poznania” (por. DFK 15.17).

Trzonem formacji intelektualnej w naszym seminarium jest 6–letni kurs filozoficzno-teologiczny odbywany na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajęcia uzupeniane są poprzez studium domesticum.

Formacja