Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Terminarz rekrutacji 2020

Krok I

15 kwietnia - 31 sierpnia 2020

Przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych
Rozpocznij proces rejestracji (wymagane założenie konta w portalu Wiara.pl).

Krok II

1 czerwca – 10 września

Rozmowy wstępne

Krok III

10 września do 12 września 2020

Weryfikacja dokumentów

Krok IV

do 14 września 2020

decyzje Rektora w sprawie skierowania na okres propedeutyczny

Krok V

16 września 2020, godz. 16:30

spotkanie organizacyjne osób skierowanych na okres propedeutyczny

Krok VI

1 października 2020

rozpoczęcie okresu propedeutycznego