Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Terminarz rekrutacji 2022

Krok I

19 kwietnia - 30 sierpnia 2022

Przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych
Rozpocznij proces rejestracji (wymagane założenie konta w portalu Wiara.pl).

Krok II

23 maja – 9 września 2022

Rozmowy wstępne

Krok III

9 września do 12 września 2022

Weryfikacja dokumentów

Krok IV

do 12 września 2022

decyzje Rektora w sprawie skierowania na okres propedeutyczny

Krok V

22 września 2022, godz. 16:30

spotkanie organizacyjne osób skierowanych na okres propedeutyczny

Krok VI

3 października 2022

rozpoczęcie okresu propedeutycznego

Przy naborze wymagane są następujące dokumenty:

1.    Własnoręcznie napisane podanie z motywacją swojej decyzji, skierowane do Rektora WŚSD (papier biały, gładki, format A4)
2.    Życiorys w formie opisowej (nie CV), uwzględniający zwłaszcza aspekt religijny
3.    Odpis aktu urodzenia
4.    Świadectwo chrztu (świeżej daty, z adnotacją na temat bierzmowania)
5.    Świadectwo moralności od własnego proboszcza
6.    Opinia katechety (dla osób, które ukończyły w tym roku katechezę w szkole średniej)
7.    Świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub kopia – oryginał do wglądu)
8.    Zaświadczenie maturalne (odpis lub kopia – oryginał do wglądu)
9.    Świadectwo ukończenie katechezy w zakresie szkoły średniej
10.    Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
11.    Fotografia legitymacyjna (w formie papierowej)