Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Terminarz rekrutacji 2019

Krok I

15 kwietnia - 31 sierpnia 2019

Przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych
Rozpocznij proces rejestracji (wymagane założenie konta w portalu Wiara.pl).

Krok II

13 maja – 6 września 2019

Rozmowy wstępne

Krok III

7 września do 13 września 2019

Weryfikacja dokumentów

Krok IV

do 17 września 2019

decyzje Rektora w sprawie skierowania na okres propedeutyczny

Krok V

19 września 16:30

spotkanie organizacyjne osób skierowanych na okres propedeutyczny

Krok VI

1 października 2019

rozpoczęcie okresu propedeutycznego