Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Terminarz rekrutacji 2021

Krok I

19 kwietnia - 27 sierpnia 2021

Przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych
Rozpocznij proces rejestracji (wymagane założenie konta w portalu Wiara.pl).

Krok II

24 maja – 10 września

Rozmowy wstępne

Krok III

10 września do 13 września 2021

Weryfikacja dokumentów

Krok IV

do 14 września 2021

decyzje Rektora w sprawie skierowania na okres propedeutyczny

Krok V

16 września 2021, godz. 16:30

spotkanie organizacyjne osób skierowanych na okres propedeutyczny

Krok VI

1 października 2021

rozpoczęcie okresu propedeutycznego