Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Ks. Marek Panek

rektor WŚSD, opiekun diakonów

2018-03-21

urodzony w 1960 roku
święcenia kapłańskie w 1986 roku
w seminarium od 2012 roku; rektor od 2013 roku