Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Ks. Paweł Til

prefekt, opiekun roku IV i V

2018-03-21

urodzony w 1972 roku
święcenia kapłańskie w 1997 roku
w seminarium od 2013 roku